Hem

SvenskaEnglish

Hem
Välkommen till Skåne
Svensklektion vid Välkommen till Skåne

I Välkommen till Skåne förenas verksamheterna inom PS. Det möjliggör många synergieffekter. I Landskrona har föreningar och bibliotek tillsammans skapat möjligheter för nyanlända att prata och träna på svenska språket. Bild Nils Bergendal

Välkommen till Skåne

En lyckad etablering handlar om att skapa sammanhang som lockar till aktivt deltagande så att tillit kan skapas.

Projektet Välkommen till Skåne sker genom en utökad samhälls- och hälsokommunikation. Här möts nyanlända och samhällsaktörer på hemmaplan. Hemkommunens historia och kultur blir bekant genom att museer och bibliotek, företrädare för närings- och arbetslivet samt föreningslivet arbetar tillsammans med samhälls- och hälsokommunikatörerna. Syftet är att skapa tidiga möjligheter till viktiga mänskliga och kulturella kontaktytor samt meningsfulla upplevelser på den nya hemorten.