Hem

SvenskaEnglish

Hem
SHK           
Material
filmer
Mod och mångfald i Partnerskap Skåne – film om Samhälls- och hälsokommunikation och Partnerskap Skåne
informationsfilmer om samhälls- och hälsokommunikation

Filmerna nedan om samhälls- och hälsokommunikation är framtagna på olika språk riktat till nyanlända som har rätt till samhällsorientering.


Arabiska


Dari


Engelska


Urdu


Pashto


Somaliska


Kurdiska

Informations- och metodmaterial

SHK-broschyr Broschyr om Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne

Sammanställning SHKs teman En översikt av de teman som omfattas i samhälls- och hälsokommunikatörernas program med kortfattad beskrivning av innehåll.

Kunskapsstöd SRHR i samhälls- och hälsokommunikation Kunskapsstöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.