Hem

SvenskaEnglish

Hem
Partnerskap Skåne
Nyanlända vid NAD seminarium

Nyanlända efter ett NAD seminarium på Arbetsförmedlingen. De hoppas kunna fortsätta med sina universitetsstudier som avbröts i hemlandet på grund av kriget. Bild Nils Bergendal

Partnerskap Skåne

Människor har rört sig i alla tider – det kommer inte att minska, tvärtom. Orsakerna är många. Utöver krig och konflikter ser vi även fattigdom, miljö- och klimatförändringar som allt starkare skäl till ökande migration. Nyanländas möjligheter till delaktighet, hälsa och egenmakt är centralt för en hållbar samhällsutveckling.
Partnerskap Skåne är sedan 2008 en modell för holistisk samverkan och metodutveckling i syfte att stödja nyanländas samhällsetablering i hela Skåne med fokus på hälsa, delaktighet och egenmakt.
Målet är att nyanlända så snabbt som möjligt kan ta en aktiv roll i Skånes samhällsliv, utveckling och tillväxt.

Långsiktigt arbete för delaktighet och kunskap

I partnerskapet har de organisationer som är ansvariga för och som behövs i mottagande och etablering av nyanlända, gått samman för att tillsammans utveckla och långsiktigt säkra förutsättningar för att möta prioriterade behov.

De tre huvudverksamheterna i Partnerskap Skåne möter prioriterade behov där en regional samverkan och samordning av resurser är motiverat. Utifrån huvudverksamheterna arbetar aktörerna kontinuerligt med olika former för metod- och kunskapsutveckling:

SHK Samhälls- och hälsokommunikation på deltagarnas modersmål. I programmet kombineras de teman som ingår i den förordningsstyrda samhällsorienteringen med behovsbaserad hälsokommunikation och besökt till olika arenor i lokalsamhället genom projektet Välkommen till Skåne.
NAD samverkan med civilsamhället för att på olika sätt öka nyanländas möjlighet till sociala nätverk och delaktighet, få språkträning och stärka hälsan.
MILSA stödplattform för migration och hälsa, samverkan mellan praktisk verksamhet och forskning för gemensam kunskapsutveckling

Regional samverkan

Arbetet i Partnerskap Skåne genomförs som en del av Länsstyrelsens uppdrag att verka för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända genom en särskild flerårig överenskommelse med Region Skåne under den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Partnerskapet är också kopplat till Överenskommelsen Skåne, en regional överenskommelse om samverkan mellan offentlig (Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne) och idéburen sektor. Genom Partnerskap Skåne samverkar ansvariga organisationer i Skåne även med nationella och internationella aktörer.