Hem

SvenskaEnglish

Hem
NAD
  
NA-aktivitet med Röra korset

På bilden: en NAD-aktivitet där de provar en Heimlich-manöver på en utbildning i första hjälpen på Röda korset i Kristianstad. Bild Øyvind Sviland

Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD)

NAD syftar till att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige.

NAD är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med. Sedan 2013 har vi tagit fram ett antal olika verktyg för att göra detta: vi arbetar med att sprida information och inspirera till deltagande, tillsammans med föreningar planera och utforma aktiviteter och till slut matcha deltagare.

Aktivitet i föreningsliv och folkbildning stärker deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden genom en utveckling av nätverk, hälsa eller språk – och ibland av allt det tillsammans. Grunden för samtliga aktiviteter är att deltagaren är där frivilligt. Ett stort arbete längs ner på att matcha deltagare med en lämplig aktivitet.

NAD är sedan starten 2013 utformad för att vara en pusselbit i ett samverkande system. Metoden är ett av flera verktyg som behövs för att skapa samverkan mellan det idéburna och det offentliga i frågor som rör nyanlända.

Här nedan finns mer information om hur vi arbetar. Vill du komma i kontakt med oss, se HÄR. För att läsa tidigare utvärderingar, rapporter och annat material, se HÄR.

NAD drivs i partnerskap mellan NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Folkuniversitetet, Skåneidrotte, Sensus studieförbund, studieförbundet BILDA och Malmö Ideella.


NAD Etablering

NAD Etablering är metoden vi arbetar med för att matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter i föreningar/folkbildning...

läs mer...


Information, inspiration, lotsning och matchning

Ett av delmålen i NAD är att samtliga nyanlända i Skåne ska få kvalitetssäkrad och individanpassad information kring föreningsliv och...

läs mer...


Stöd till idéburna organisationer och kommuner

NAD-samordnarna och processledaren arbetar även med att ge process-stöd, sprida kunskap och vara behjälpliga för samverkansparter i Skåne, när...

läs mer...