Hem

SvenskaEnglish

Hem
MILSA           
Fördjupningsutbildning
Bild på en pappa med en dotter som går över en bro.

Stillbild från filmserien som används som metodmaterial i samtalscirklarna.

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING PSYKISK HÄLSA OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

På uppdrag av Socialdepartementet har en fördjupningsutbildning med fokus på psykisk hälsa och välbefinnande för samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått MILSA utbildningsplattform tagits fram. Syftet med fördjupningsutbildningen är att samhälls- och hälsokommunikatörerna som deltar ska få kunskaper och färdigheter för att leda stödjande samtalscirklar för nyanlända personer som upplever migrationsrelaterad stress.

Utbildningen som genomförs i samverkan mellan Sensus, Rädda barnen, Vårsta diakoni och Försoningsgruppen fokuserar på migrationsrelaterad psykisk hälsa, traumamedvetet bemötande och samtalsledarrollen.

Under utbildningen får kommunikatörerna träning i att använda filmserien Efter flykten med tillhörande handledningsstödet *Vägar vidare*som utgångspunkt för gruppsamtal om migrationsprocessen, stress, identitet och föräldraskap. Materialet har tagits fram inom ramen för uppdraget från Socialdepartementet.

Filmserien Efter flykten presenteras närmare i informationsfilmen nedan.

Materialet Vägar vidare finns att ladda ner som pdf här