Hem

SvenskaEnglish

Hem
MILSA     
Publikationer
Publikationer

Kartläggning av nyanländas hälsa Sammanställd data från enkätstudie motsvarande regionala folkhälsoenkäten genomförd 2016 i MILSA Slobodan Zdravkovic, Carin Björngren Cuadra och Mathias Grahn

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige Förstudie genomförd inom ramen för MILSAs första programperiod. Författare: Maissa Al-Adhami, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

MILSA stödplattform för migration och hälsa - grunden läggs Antologi om den första programperioden i MILSA stödplattform för migration och hälsa.

The Association Between Self-perceived Health and SleepQuality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden: A Quantitative Study Elisabeth Mangrio, Slobodan Zdravkovic, Katarina Sjögren Forss