Hem

SvenskaEnglish

Hem
MILSA     
Publikationer
Publikationer
Antologi

MILSA stödplattform för migration och hälsa - grunden läggs Antologi om den första programperioden i MILSA stödplattform för migration och hälsa.

Studier

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige Förstudie genomförd inom ramen för MILSAs första programperiod. Författare: Maissa Al-Adhami, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Kartläggning av nyanländas hälsa Sammanställd data från enkätstudie motsvarande regionala folkhälsoenkäten genomförd 2016 i MILSA Slobodan Zdravkovic, Carin Björngren Cuadra och Mathias Grahn

Working papers

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Tillvägagångssätt och utmaningar Peter Gladoić Håkansson och Slobodan Zdravković, Malmö universitet 2019

Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne Peter Gladoić Håkansson, Malmö universitet 2019

MILSA stödplattform för migration och hälsa - grunden läggs Antologi om den första programperioden i MILSA stödplattform för migration och hälsa.