Hem

SvenskaEnglish

Hem
MILSA        
Publikationer
Publikationer
Antologi

MILSA stödplattform för migration och hälsa - grunden läggs Antologi om den första programperioden i MILSA stödplattform för migration och hälsa.

Rapporter

MILSA 2.1: Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige Delrapport från MILSA 2.0, Elisabeth Mangrio, Elisabeth Carlsson, Slobodan Zdravkovic, 2020.

MILSA 2.2: Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen Delrapport från MILSA 2.0, Slobodan Zdravkovic, Katarina Carlzén, Mathias Grahn och Elisabeth Mangrio 2020.

MILSA 2.3: Hälsa och hälsorelaterade faktorer bland nyanlända barn och ungdomar Delrapport från MILSA 2.0, Peter Gladoić Håkansson, 2020

MILSA 2.4 Erfarenheter av Välkommen till Skåne - en utökad Samhälls- och hälsokommunikation med programbesök Ragnar Westerling, Ulrica Paulsson-Do, Linnea Johannesson, Maissa Al-Adhami, 2020.

MILSA 2.5: Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen Delrapport från MILSA 2.0, Slobodan Zdravkovic, Katarina Carlzén, Mathias Grahn,Elisabeth Mangrio 2020.

Nyckeln till integration stavas tillit En rapport baserad på forskning genomförd i MILSA 2013-2019. Den beskriver också ett utvecklingsarbete med syfte att bidra till en ökad professionalisering av samhällsorientering till nyanlända flyktingar. MILSA 2020

Studier

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige Förstudie genomförd inom ramen för MILSAs första programperiod. Författare: Maissa Al-Adhami, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Kartläggning av nyanländas hälsa Sammanställd data från enkätstudie motsvarande regionala folkhälsoenkäten genomförd 2016 i MILSA Slobodan Zdravkovic, Carin Björngren Cuadra och Mathias Grahn

The Association Between Self-perceived Health and SleepQuality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden: A Quantitative Study Artikel i Journal of Immigrant and Minority Health, Elisabeth Mangrio, Slobodan Zdravkovic, Katarina Sjögren Forss, 2019.

Working papers

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Tillvägagångssätt och utmaningar Peter Gladoić Håkansson och Slobodan Zdravković, Malmö universitet 2019

Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne Peter Gladoić Håkansson, Malmö universitet 2019