Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS OM SAMHÄLLSORIENTERING!

Publicerad 24 februari 2021, 10:04

Länsstyrelserna och MILSA samarrangerar årets nationella SO-konferens 12–13 april. Uppdatera dig om senaste kunskapsläget, lyssna till intressanta talare och delta i spännande seminarier!

Samhällsorientering som också omfattar hälsokommunikation påskyndar etableringstakten på arbetsmarknaden. Konferensen presenterar resultatet av en unik utvecklingsprocess där forskning och praktik samarbetat över kommun- och regiongränser för att skapa förutsättningar för nationell likvärdighet och kvalitet. En majoritet av Sveriges kommuner och alla länsstyrelser har medverkat i arbetet.

På konferensen lanseras det metodmaterial som utarbetats inom MILSA och vi presenterar intressanta resultat från nya utvärderingar av MILSA utbildningsplattform. Du möter samhällskommunikatörer, verksamheter inom SO, länsstyrelserna, representant från medverkande universitet och samverkansparter.

Konferensen erbjuder även ett antal spännande seminarier! Du kan fördjupa dina kunskaper inom till exempel digitalt lärande, psykisk hälsa, föräldraskap, metodbanken, kriskommunikation/digital omställning, och exempel från verksamheter på 100 timmar SO.

Inbjudna gäster bidrar med intressanta perspektiv. Du kommer bland annat få lyssna till Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR och Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet.

Samhällsorienteringen är en viktig pusselbit för att stärka och utveckla demokratin. Därför gläder vi oss åt att kunna välkomna riksdagens talman, Andreas Norlén, som konferensens första talare.

Ett detaljerat program kommer att publiceras här inom kort.

Välkommen till årets nationella konferens om samhällsorientering!
Tid: Mån 12 april kl 13:00 – 16:00 och tis 13 april kl 09:00 – 16:00
Plats: Konferensen är digital och genomförs via Zoom
För mer info, kontakta: klara.steinvall@lansstyrelsen.se
ANMÄL DIGLÄNSSTYRELSENS HEMSIDA HÄR
Anmälan senast: 07 apr 2021
Program: För nedladdning i PDF

PS. Intresset för en professionaliserad samhällsorientering är stort från Sveriges kommuner men även internationella aktörer följer utvecklingen noga. *Se filmklippet där Dr Santino Severoni, ansvarig för Världshälsoorganisationen program för Hälsa och Migration, kommenterar MILSA, den svenska modellen..