Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
Ny metod för stödjande miljöer inom Partnerskap Skåne

Publicerad 7 december 2020, 12:47

A dad with his young daughter crossing a bridge

A still from the film series used within the study circles

Forskning visar att genom att en stödjande miljö runt individer och familjer skapar bättre förutsättningar för etablering. Under året har man inom Partnerskap Skåne arbetat för att bygga upp och testa en metod med syftet att göra individuellt stöd tillgängligt för nyanlända och deras familjer. Fokus är att stödja faktorer som påverkar psykisk hälsa och välbefinnande.

Metoden som testas fokuserar på att identifiera och facilitera samordning av befintliga lokala stödresurser som tillsammans utgör en stödjande miljö runt individen.

Ett pilotprojekt har genomförts i i Malmö som en del av det EU-finansierade projektet REGIN vilket pågår till och med januari 2022. Mer information om REGIN finns på www.reginproject.eu

Under pilotprojektet håller samhälls- och hälsokommunikatörer i samtalscirklar för deltagarna med fokus på att möta den stress förknippad med migrationsprocessen som många upplever. Samtalscirklarna utgår från tidigare framtaget och beprövat material samt en ny filmserie som tagits fram som särskilt metodstöd:

Kopplat till programmet för samtalscirklarna får deltagarna individuellt stöd genom lokala resurser i civilsamhället, kommunen och primärvården. IM, Rädda barnen och NAD ger individuellt stöd genom tidigare framtagna metoder. Arbetsförmedlingen är en central part I samverkan.

De samhälls- och hälsokommunikatörer som arbetar som samtalsledare i projektet har genomgått en särskild fördjupningsutbildning som är framtagen särskilt för ändamålet och fokuserar på migrationsrelaterad psykisk hälsa, traumamedvetet bemötande och samtalsledarrollen. Utbildningen har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet i samarbete med Sensus, Rädda barnen, Vårsta diakoni och Försoningsgruppen. Utbildningen utvärderas av Lunds och Uppsala universitet.

Pilotprojektet kommer att utvärderas av Lunds universitet och Uppsala universitet i början på 2021. De tidiga resultaten indikerar att projektets fokus på lokala stödjande miljöer upplevs som positivt av deltagare och medverkande organisationer.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020