Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
Nyckeln till integration stavas tillit

Publicerad 3 april 2020, 07:52

En ny rapport som är baserad på forskning genomförd i MILSA 2013-2019 har lanserats. Den beskriver också utvecklingsarbetet inom Partnerskap Skåne regionalt och nationellt med syfte att bidra till en ökad professionalisering av samhällsorientering till nyanlända flyktingar.

En person som lever under stark stress, som känner sig osäker om det nya landets normer och som har små kontaktytor med det svenska samhället kommer få svårare med sin integration. Istället behöver en tillit mellan nykomna och det svenska samhället byggas upp. Samhällsorienteringen når nästan alla nyanlända eftersom det är en obligatorisk del av
etableringsprogrammen. Det är en central arena för att förmedla viktig kunskap och information. Därför är kvalitén av den samhälls- och hälsoinformation som kommunerna ansvarar för – samhällsorienteringen – viktig. Att den också innehåller hälsoaspekter, kontakter med svenska institutioner och föreningsliv och diskussioner om normer i det svenska samhället är
avgörande. Det visar 7 års samlat arbete inom MILSA,forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa. Genom att professionalisera och skapa ett nationellt program för dem som genomför samhällsorienteringen kan snabbare integration uppnås.

Ladda ner rapporten i sin helhet i pdf här nedan:

Nyckeln till integration stavas tillit En rapport baserad på forskning genomförd i MILSA 2013-2019. Den beskriver också ett utvecklingsarbete med syfte att bidra till en ökad professionalisering av samhällsorientering till nyanlända flyktingar. MILSA 2020