Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
Spridningskonferens för MILSA 2.0 - dokumentation

Publicerad 30 oktober 2019, 11:33

Paneldeltagare från flera involverade organsisationer minglar under MILSA 2.0 spridnignskonferens den 10 december

Deltagare i panelen från bland annat Eslövs kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet och Nätverket idéburen sektor minglar.

Tack alla ni som deltog i MILSA 2.0 spridningskonferens den 10 december i Malmö.
Under dagen presenterades resultat från de studier som genomförts inom ramen för MILSA 2.0 av ansvariga forskare. Dessutom lyftes flera av de verksamheter som bedrivs i Skåne med syfte att skapa en stödjande miljö kring nyanlända och som forskningen har genomförts i relation till. Slutligen sammanfattades dagen av en sektorsövergripande panel som diskuterade vikten av fortsatt samverkan för att gemensamt kunna möta de behov som resultaten från studierna visar på.

Här nedan finns även filmen om Välkommen till Skåne som också visades under konferensen, den kommer att uppdaterats med mer information från utvärderingen, när det är klart uppdateras filmlänken även här.

MILSA 2.0 är ett forskningsprojekt med fem delstudier som har fokus på nyanlända barn, kvinnor och mäns hälsa. Projektet ägs av Malmö universitet i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet, Region Skåne, skånska kommuner, Lunds universitet och Nätverket idéburen sektor Skåne. Projektet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden. MILSA 2.0 är en del av utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne.