Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
MILSA Utbildningsplattform - första kullen firades!

Publicerad 7 oktober 2019, 09:22

En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

Den 3 oktober firades den första omgången studenter som gått en utbildning i samhälls- och hälsokommunikation, MILSA utbildningsplattform. Kommunikatörer från hela Sverige som har studerat under ett och ett halvt år var på plats och tog emot sina välförtjänta diplom i Malmö.

Utbildningen genomförs av länsstyrelserna tillsammans med ett flertal universitet och kommunala och regionala aktörer där målet är att höja kvaliteteten och öka likvärdigheten i samhällsorientering och hälsokommunikation för nyanlända.
- Arbetet med att ta fram och genomföra utbildningen är ett exempel på hur vi som akademi är med och tillsammans med aktörer från den offentliga och idéburna sektorn bidrar till att lösa centrala samhällsutmaningar. Att nyanlända får en kvalitetssäkrad samhällsorientering och hälsokommunikation på sitt eget språk är grundläggande för det fortsatta livet i Sverige och ett gemensamt samhällskontrakt, säger Cecilia Christersson, vicerektor på Malmö universitet.

Utbildningen är en del av MILSA utbildningsplattform, ett nationellt utvecklingsprojekt med fokus på samhällsorientering och hälsokommunikation som drivs av Länsstyrelsen Skåne. Utbildningen omfattar dels en webbaserad utbildning med fokus på samhälls- och folkhälsovetenskap, dels fysiska utbildningsträffar och praktiska moment som genomförts som en del av de ordinarie informationsinsatserna till nyanlända i samhällsorienteringen.

- En gemensam nationell utbildning inom samhällsorienteringen har länge efterfrågats av många av landets aktörer inom området, det har lyfts i våra uppföljningar under flera år. Den säkrar kvaliteten och ökar likvärdigheten i samhällsorienteringen som genomförs. Detta ökar möjligheterna att möta framtida utmaningar, säger Torgny Ängquist, som arbetar på nationell nivå med samhällsorienteringen för Länsstyrelsen Skåne.

MILSA utbildningsplattform är ett utvecklingsprojekt som drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

MILSA utbildningsplattform avslutningsseminarium 3 okt 2019 Presentationer från MILSA utbildningsplattform avslutningsseminarium 3 okt 2019