Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
MILSA 2.0 working paper om nyanlända ungdomar publicerade

Publicerad 30 september 2019, 15:16

Med rätt förutsättningar är rörlighet en positiv kraft som skapar ekonomisk tillväxt samt social och kulturell utveckling. Bild Nils Bergendal

I MILSA 2.0 publiceras nu en mängd resultat baserat på data som samlats in i projektet.
Peter Gladoić Håkansson som är en av forskarna inom MILSA 2.0 har genomfört en enkätstudie motsvarande den skånska folkhälsoenkäten för barn och unga men översatt och riktad till nyanlända barn och unga. Genom studien undersöks barn och ungdomars hälsosituation framförallt med fokus på social kapital, riskbeteenden och framtidstro. Resultaten från studien kommer att publiceras i en serie tematiska working papers. Nu har de tre första kommit.
Det första har fokus på metod och tillvägagångssätt i insamlingen. Det andra är fokuserat på socialt kapital där resultaten från studien visar att nyanlända barn och ungdomar har lägre tillit till människor i allmänhet (generell tillit) och färre nära vänner (anknytande socialt kapital). Nyanlända barn och ungdomar har även lägre hälsa, men när hänsyn tas till skillnader i socialt kapital, försvinner skillnaderna. I det tredje är fokus på riskbeteende och framtidstro hos nyanlända ungdomar.

Ta del av dem i sin helhet nedan

Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne Peter Gladoić Håkansson, Malmö universitet 2019

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Tillvägagångssätt och utmaningar Peter Gladoić Håkansson och Slobodan Zdravković, Malmö universitet 2019

Riskbeteende och framtidstro bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne Peter Gladoić Håkansson, 2019