Hem

SvenskaEnglish

Hem
TIA och NAD
Information, lotsning och NAD-aktiviteter

Publicerad 4 april 2019, 11:58

NAD-metoden
Genom NAD-metoden arbetar vi för att matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter i föreningar/folkbildning inom ramen för Arbetsförmedlingens olika program.

NAD-metoden har utvecklats i nära dialog med Arbetsförmedlingen, målgruppen och idéburna organisationer. Tillvägagångssättet har varierat över tid och matchningsprocessen ser lite olika ut i knutpunkterna, men grunden i metoden är: Samordnarna har dialog med lokala idéburna organisationer som erbjuder NAD-aktiviteter, via Arbetsförmedlingen får nyanlända i etableringsprogram erbjudande om att delta på aktiviteterna. När en deltagare tackat Ja så läggs aktiviteten in i etableringsprogrammet. Deltagande i aktivitet är frivilligt. I denna processen görs en kvalitetssäkring av aktivitetens innehåll och att deltagarna matchas till rätt aktivitet säkras. Vi har en lista på kriterier/krav på aktitiviteterna, bland annat att de ska stärka språkinlärning, hälsa och/eller sociala nätverk. Aktiviteterna ska vara ca 5-10 tillfällen och högst antal deltagare per aktivitet 10 personer. För en mer detaljerad beskrivning av metoden så har vi tagit fram en metodbok, som finns att läsa HÄR.

Ett av delmålen i NAD är att samtliga nyanlända i Skåne ska få kvalitetssäkrad och individanpassad information kring föreningsliv och folkbildning. För att lyckas med detta använder vi ett par olika metoder, som anpassas efter lokala förutsättningar och behov.

Integration i Förening är en metod som utvecklats för att ge nyanlända information, inspiration och matchning till engagemang i föreningar och folkbildning. Metoden består i en dialogbaserad presentation där vi informerar om föreningsliv och folkbildning, inspirerar till eget engagemang samt ger stöd/lotsning för dem som vill börja i en aktivitet.

Upplägget för Integration i Förening varierar – vi tar fram ett upplägg i dialog med kommunen och lokala idéburna organisationer runtom i Skåne. Oftast genomförs träffarna i SFI-klasser, men materialet går att använda i andra forum där vi når nyanlända. NAD-samordnarna kan antingen själva komma och hålla i presentationen (i mån av tid) eller att vi utbildar lokala idéburna organisationer och/eller kommuner till att själva hålla i det, samt att NAD ger process-stöd och kvalitetssäkring. I nuläget finns en rad lokala projekt/verksamheter igång i Skåne som använder Integration i Förening. Om ni i er kommun är intresserade av att använda metoden så kontakta oss!

Materialet som vi använder är powerpoint och film samt övningar/samtal. Detta material utvecklades från början av MIP/MISO i Malmö för ca 12 år sedan och sedan har vi bit för bit ändrat och anpassat det utifrån den feedback vi fått från deltagare. Vi lägger inte upp själva materialet här – men det går bra att kontakta oss för att få en utbildning i det. Filmen som vi tagit fram finns att se här:

Bli medlem
Bli Medlem är en broschyr som Malmö Ideella tagit fram för att ge kortfattad och tydlig information om föreningslivet, på olika språk. För närvarande finns broschyren tillgänglig på Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Pashto, Persiska och Somaliska. För att läsa mer om och få tillgång till broschyren, se HÄR

Välkommen till Skåne
Som en del i ambitionen att säkerställa god information om föreningsliv/folkbildning så är NAD med och samordnar temadagarna kring föreningsliv inom Välkommen till Skåne, för mer info se HÄR

Föreningsmässor/andra former för information och matchning
NAD-samordnarna kan vara behjälpliga i att planera och genomföra andra typer av informationsinsatser till nyanlända; föreningsmässor, riktade informationsträffar eller andra lokala lösningar. Kontakta oss om ni är intresserade av att få stöd kring detta.