Hem

SvenskaEnglish

Hem
NAD
NAD Etablering

Publicerad 4 april 2019, 11:58

NAD Etablering är metoden vi arbetar med för att matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter i föreningar/folkbildning inom ramen för Etableringsprogrammet.

Organisation

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne har ansvar för regional processledning. NÄTVERKET har tecknat avtal med 5 idéburna organisationer som står för delregional samordning: Folkuniversitet (Nordvästra Skåne), Sensus studieförbund (Mellanskåne), Malmö Ideella (Malmö), Studieföbundet Bilda (Nordöstra Skåne) och Skåneidrotten (Sydöstra Skåne).

NAD:s styrgrupp utgörs av representanter för Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet finansieras med medel från Partnerskap Skåne och Arbetsförmedlingen.

Metod
NAD-metoden har utvecklats i nära dialog med Arbetsförmedlingen, målgruppen och idéburna organisationer. Tillvägagångssättet har varierat över tid och matchningsprocessen ser lite olika ut i knutpunkterna, men grunden i metoden är: Samordnarna har dialog med lokala idéburna organisationer som erbjuder NAD-aktiviteter, via Arbetsförmedlingen får nyanlända i etableringsprogram erbjudande om att delta på aktiviteterna. När en deltagare tackat Ja så läggs aktiviteten in i etableringsprogrammet. Deltagande i aktivitet är frivilligt. I denna processen görs en kvalitetssäkring av aktivitetens innehåll och att deltagarna matchas till rätt aktivitet säkras. Vi har en lista på kriterier/krav på aktitiviteterna, bland annat att de ska stärka språkinlärning, hälsa och/eller sociala nätverk. Aktiviteterna ska vara ca 5-10 tillfällen och högst antal deltagare per aktivitet 10 personer. För en mer detaljerad beskrivning av metoden så har vi tagit fram en metodbok, som finns att läsa HÄR.