Hem

SvenskaEnglish

Hem
TIA och NAD
Stöd till idéburna organisationer och kommuner

Publicerad 26 mars 2019, 14:16

TIA- och NAD-samordnarna och processledaren arbetar även med att ge process-stöd, sprida kunskap och vara behjälpliga för samverkansparter i Skåne, när det gäller insatser för nyanlända i civilsamhället. Det gör vi på ett par olika sätt:

- Förmedla kontakter
- Planera, genomföra och utvärdera pilotinsatser
- Bistå med kunskap och rådgivning
- Sprida information
- Arrangera seminarier, nätverksträffar, workshops utifrån samverkansparters önskemål