Hem

SvenskaEnglish

Hem
Fler Nyheter
SO-kurser med nationellt intag

Publicerad 27 mars 2023, 14:25

Nu finns chans att läsa samhällsorientering genom en annan kommun i landet
Med en nationell samverkan för fjärrundervisningskurser kan väntetiden till kursstart förkortas. Samarbetet ger också möjlighet att erbjuda kurser på fler språk till en bredare målgrupp, dvs fler får chans att överhuvudtaget läsa kursen.
Redan nu under projekttiden kan deltagare anmälas in till kurser som ges nationellt. I den första fasen är det kommuner engagerade i projektet som erbjuder kurser men på sikt kan givetvis fler kommuner öppna upp för deltagare nationellt. Information om kursutbud, kursanmälan, bakgrund till projektet, exempel på kostnadsberäkning av kurspris samt kontaktuppgifter finns under respektive rubrik nedan.

Förslag på samverkansavtal att underteckna av båda parter för köp av tjänst (samhällsorienteringskurs) från annan kommun:
Öppna mallen för samverkansavtal i word

Förslag på beställningsorder för beställande kommun med kontaktuppgifter på deltagare:
Öppna mallen för beställningsorder i word

Kursutbud

Här finns information om aktuella kurser som erbjuds genom ett nationellt intag.
Om ni vill anmäla deltagare till kurs, se instruktioner under kursanmälan längre ner på sidan!

Språk: Dari/Farsi
Kursstart: 2023-11-20
Kursslut: 2024-01-05
Tider: 13.00-16.00, mån-fre
Timmar: 100
Plattform: Digital, Teams
Kostnad för kommunen: 8 000 kr per deltagare
Kontaktuppgifter/utförare: Samhällsorientering, kommunvux i Halmstad
Samordnare: Houda Axelsson
houda.axelsson@halmstad.se
Övrig information: -

Språk: Engelska
Kursstart: 2023-12-04
Kursslut: 2024-02-13
Tider: 13.30-16.30, måndag – torsdag
Timmar: 102
Plattform: Digital, Teams
Kostnad för kommunen: 6 500 kr per deltagare
Kontaktuppgifter/utförare: Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
infosam@edu.stockholm.se
Övrig information: Upphandlad verksamhet

Språk: Engelska
Kursstart: 2024-01-23
Kursslut: 2024-06-12
Tider: 17.30-20.00, tisdag-onsdag
Timmar: 102
Plattform: Digital, Teams
Kostnad för kommunen: 6 500 kr per deltagare
Kontaktuppgifter/utförare: Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
infosam@edu.stockholm.se
Övrig information: Upphandlad verksamhet

Språk: Kirundi
Kursstart: 2024-01-15
Kursslut: 2024-03-12
Tider: 13.30-16.30, måndag – torsdag
Timmar: 102
Plattform: Digital, Teams
Kostnad för kommunen: 6 500 kr per deltagare
Kontaktuppgifter/utförare: Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
infosam@edu.stockholm.se
Övrig information: Upphandlad verksamhet

Språk: Pashto
Kursstart: 2024-02-19
Kursslut: 2024-04-17
Tider: 13.30-16.30, måndag – torsdag
Timmar: 102
Plattform: Digital, Teams
Kostnad för kommunen: 6 500 kr per deltagare
Kontaktuppgifter/utförare: Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
infosam@edu.stockholm.se
Övrig information: Upphandlad verksamhet

Språk: Thailändska
Kursstart: 2024-01-23
Kursslut: 2024-06-12
Tider: 17.30-20.00, tisdag-onsdag
Timmar: 102
Plattform: Digital, Teams
Kostnad för kommunen: 6 500 kr per deltagare
Kontaktuppgifter/utförare: Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
infosam@edu.stockholm.se
Övrig information: Upphandlad verksamhet

Kursanmälan

Här finns information för er som vill anmäla deltagare till kurs:

Ta kontakt direkt med utförarens kontaktperson under kontaktuppgifter för respektive kurs under kursutbud. Kontaktpersonen bör kunna ge information om:

• kursplan
• kravprofil för samhälls- och hälsokommunikatörer
• Rutiner för ifyllande av beställningsorder, exempelvis överföring av deltagares personuppgifter genom ”säkra meddelanden”.
• inloggningsuppgifter för elever
• elevers möjlighet till stöd för att kunna delta i kursen digitalt
• närvarorapportering
• faktureringsuppgifter
• utfärdande av intyg
• sista anmälningsdatum till kurs
• övriga praktiska frågor

Bakgrund

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) startade den 1 november 2022 §37-projektet: ”Utveckling av samverkan för digitala nationella kurser i samhällsorientering”. Projektet är en fortsättning på den förstudie CSO genomförde under 2021. Förstudiens resultat visade på ett stort intresse för och behov av ett utökat samarbete kring ett nationellt intag för kurser i samhällsorientering. Syftet med projektet är att utveckla och påbörja implementering av en samverkansmodell, med koppling till kunskapsplattformen Partnerskap Skåne. När en nationell samverkansmodell är på plats kan deltagare erbjudas kurs i samhällsorientering i de fall det är svårt att göra detta lokalt eller regionalt. Det innebär att fler deltagare får möjlighet att läsa samhällsorientering, samt att kötiderna kan minska. Projektet pågår till den 30 november 2023. Fr o m våren lanseras en testperiod då deltagare läser kurser digitalt från en annan kommun.

Exempel på kostnadsberäkning

Föreslaget självkostnadspris (utifrån styr- och referensgruppens rekommendation) ligger mellan 6 500 kr och 8 500 kr, framräknad enligt principen: total kurskostnad, delat med ett deltagarsnitt (12 deltagare). Ett administrativt tillägg på 15 % multipliceras med kurskostnaden per deltagare.
Exempel: 68 000 kr ÷ 12 = 5 667 kr × 1,15 = 6 517 kr

Kontaktuppgifter

Anmälan till kurser görs till varje kommuns kontaktperson, se under kursutbud.

Vid frågor om projektet under projekttiden, kontakta:
Anna-Zarah Kurucz Cao, projektledare på Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
anna-zarah.kurucz@edu.stockholm.se

Mall för samverkansavtal Laddas ner som wordfil