Hem

SvenskaEnglish

Hem

en holistisk modell för integration och etablering

Nyckeln till integration stavas tillit
En ny rapport som är baserad på forskning genomförd i MILSA 2013-2019 har lanserats. Den beskriver också utvecklingsarbetet inom Partnerskap Skåne regionalt och nationellt...

läs mer...

Informations­filmer om Covid‑19 på flera språk
Länsstyrelsen Skåne och Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell...

läs mer...

Partnerskap Skåne lyfts som svenskt exempel av WHO
Världshälsoorganisationen, WHO Europa har publicerat en bok som belyser flyktingars och migranters hälsa. Boken innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar, däribland...

läs mer...